Obiectivele Programului National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013

România se bucură de un potential de dezvoltare important, însă nefolosit. Cu o suprafată totală de 238 mii kmp şi o populatie de cca 2o milioane de locuitori, România, reprezintă 6% din suprafata totală a Uniunii Europene şi cca. 4% din populatia acesteia.
Zonele rurale din România acoperă 87,1% din teritoriul tării, cuprinzând cca. 45% din populatia tarii. Comparand aceste cifre cu cele din alte state europene se poate afirma ca populatia României are un nivel de ruralitate mult mai pronuntat, ponderea populatiei rurale din România fiind mai mare fată de alte tări din UE, unde aşezările rurale sunt mai putin populate şi la scară mai redusă.
Marea problema pentru Romania este data de faptul ca multe dintre aceste comunităti rurale contribuie într-o mică măsură la creşterea economică, păstrandu-si structura socială şi modul traditional de viată. Cca. 45% din suprafata totala si din efectivul total de animale se afla in exploatatii de subzistenta.
In ultimi ani ponderea agriculturii in Produsul Intern Brut (PIB) a variat intre 5,5% si 9%, ceea ce daca raportam la ponderea populatiei din mediul rural inseamna foarte putin. Tocmai de aceea restructurarea agriculturii si revitalizarea economiei rurale pot constitui pârghii importante de dezvoltare a tarii si ceea ce este cel mai important, de crestere a nivelului de bunastare a populatiei din mediul rural.

In vederea sprijinirii dezvoltarii rurale a fost gandit Programul National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Acest program a fost gandit pe 4 axe, dupa cum urmeaza:

Axa 1 : vizează creşterea competitivitătii sectoarelor agroalimentar şi forestier din România
Obiectiv general:
Creşterea competitivitătii sectoarelor agro-alimentar şi forestier

Obiective strategice:
Îmbunătătirea competentelor fermierilor şi ale altor persoane implicate în sectoarele agroalimentar şi forestier, ca mijloc de încurajare a unui management mai bun al exploatatiilor agricole, pădurilor şi unitătilor de procesare.
Îmbunătătirea competitivitătii fermelor comerciale şi de semisubzistentă şi asociatiilor acestora, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile

Axa 2 : vizează mentinerea şi îmbunătătirea calitătii mediului rural din spatiul rural prin promovarea unui management durabil atât al suprafetelor agricole cât şi al celor forestiere.
Obiectiv general:
Îmbunătătirea mediului şi a spatiului rural

Obiective strategice:
Continuarea utilizării terenurilor agricole din zonele defavorizate şi promovarea agriculturii durabile
Conservarea şi îmbunătătirea stării resurselor naturale şi a habitatelor
Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere

Axa 3 : vizează încurajarea diversificării economiei rurale şi îmbunătătirea calitătii vietii din spatiul rural.
Obiectiv general:
Încurajarea diversificării economiei rurale şi îmbunătătirea calitătii vietii din spatiul rural

Obiective strategice:
Mentinerea şi dezvoltarea activitătilor economice, prin creşterea numărului de locuri de muncă
Creşterea atractivitătii zonelor rurale
Dezvoltarea abilitătilor şi stimularea conştientizării actorilor locali cu privire la importanta guvernantei locale

Axa 4 : are ca scop îmbunătătirea guvernantei locale şi promovarea potentialului endogen al spatiului rural.
Obiectiv general:
Demararea şi functionarea initiativelor de dezvoltare locală

Obiective strategice:
Promovarea potentialului endogen al teritoriilor
Îmbunătătirea guvernantei locale

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: