Oportunitate de finantare deosebita pentru cei care vor sa demareze la tara o afacere intr-un domeniu non-agricol

In vara aceasta cei care doresc sa demareze o afacere la tara intr-un domeniu non-agricol au o sansa deosebita! Ei pot obtine o finantare din bani europeni care sa acopere pâna la 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Este pentru prima data cand in Romania se acopera un procent atat de mare din costurile unui proiect.
ATENTIE! Procentul de 85% se aplica numai activitatilor productive, incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. Pentru a descarca lista cu codurile CAEN propuse la finantare click aici
Pentru celelate tipuri de activitati eligibile se pot obtine fonduri nerambursabile de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Nota: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucuresti-Ilfov va fi cu 10% mai mica decât în celelalte regiuni ale tarii datorita faptului ca în aceasta regiune PIB-ul este mai mare decât în restul regiunilor

Valoarea maxima a sprijinului va fi de:
• 50.000 Euro/proiect – pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, întreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, întreprindere familiala;
• 100.000 Euro/proiect – pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/proiect – pentru întreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca întreprindere individuala.

Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro.

În cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

A. Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi:
– Industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
– În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
–  Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

B. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

C. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
– Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
– Servicii de conectare si difuzare internet;
– Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizi_ia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare;
– Servicii medicale
– Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

D. Investitii în producerea de energie regenerabila
– Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Informatiile de mai sus au fost preluate din „Ghidul Consultativ”. Speram ca in scurt timp se va lansa si forma finala a ghidului de finantare

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: