Cum vor fi afectati in 2013 micii crescatori de animale de noile impozite

În data de 14 martie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.136, Hotărârea Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.
Am extras din acesta hotarare pasajele care ii afecteaza pe crescatorii de animale.

CAPITOLUL VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
Definirea veniturilor

1491. Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau intr-o forma de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala
––––––––––––––––––––––
1492.  Veniturile din activitati agricole mentionate la art. 71 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal, pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 73 din Codul fiscal, sunt impozabile indiferent daca se face sau nu dovada valorificarii produselor.
1493. Terminologia folosita pentru definirea grupelor de produse vegetale si animale prevazute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit este cea stabilita potrivit legislatiei in materie.
––––––––––––––––––––––
B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit sunt definite dupa cum urmeaza:
1. vaci si bivolite:
– Vaci – femele din specia taurine care au fatat cel putin o data;
– Bivolite – femele din specia bubaline care au fatat cel putin o data;
2. ovine si caprine:
– Oi – femele din specia ovine care au fatat cel putin o data;
– Capre – femele din specia caprine care au fatat cel putin o data;
3. porci pentru ingrasat – porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproductie;
4. albine – familii de albine;
5. pasari de curte – totalitatea pasarilor din speciile gaini, rate, gaste, curci, bibilici, prepelite.

1494. In vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activitati agricole, la incadrarea in limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vegetale si fiecare grupa de animale vor fi avute in vedere suprafetele/capetele de animal insumate in cadrul grupei respective.
––––––––––––––––––––––
Exemplu (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de vaci si bivolite de 102 capete.
Pentru primele doua capete nu se impoziteaza. Pentru restul de 100 de capete se aplica norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel:

Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.300 lei
Impozit = 45.300 lei x 16% = 7.248 lei 

Exemplu (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de ovine si caprine (care au fatat cel putin o data) 200 capete.
Pentru primele 10 capete animale (oi si capre) nu se impoziteaza. Pentru restul de 190 capete se aplica norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel:

Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.350 lei
Impozit = 12.350 lei x 16% = 1.976 lei 1495.

Sunt considerate in stare naturala produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare, precum si produsele de origine animala: lapte, lana, oua, piei crude, carne in viu si carcasa, miere si alte produse apicole definite potrivit legislatiei in materie, precum si altele asemenea. Preparatele din lapte si din carne sunt asimilate produselor de origine animala obtinute in stare naturala.
Norma de venit stabilita in conditiile prevazute la art. 73 din Codul fiscal include si venitul realizat din instrainarea produselor vegetale, a animalelor si a produselor de origine animala, in stare naturala.
––––––––––––––––––––––
Norma de venit corespunzatoare veniturilor realizate din cresterea si exploatarea animalelor, precum si din valorificarea produselor de origine animala in stare naturala, in conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal, include si venitul realizat din:
a) exemplarele feminine din speciile respective care nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 1493 lit. B);
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentand animale provenite din propriile fatari si cele achizitionate numai in scop de reproductie pentru animalele detinute de contribuabili si supuse impunerii potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu: vitei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
Veniturile din activitati agricole generate de exemplarele prevazute la lit. a) si b) incluse in norma de venit nu se impoziteaza distinct fata de veniturile realizate din cresterea si exploatarea animalelor din grupele prevazute la pct. 1493 lit. B). Contribuabilii au obligatii declarative numai pentru animalele cuprinse in grupele care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 1493 lit. B).
Veniturile din activitati agricole realizate din cresterea si exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de varsta, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, numai in cazul in care acestea au fost achizitionate in scopul cresterii si valorificarii lor sub orice forma.

1496. Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor lor din contabilitatea in partida simpla.
––––––––––––––––––––––
1499. Contribuabilii care obtin doar venituri din activitati agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligatii contabile. In cazul cheltuielilor efectuate in comun care sunt aferente veniturilor pentru care exista regimuri fiscale diferite, respectiv determinare pe baza de norma de venit si venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cotele de cheltuieli vor fi alocate proportional cu suprafetele de teren/numarul de capete de animale/numarul de familii de albine detinute.

Codul fiscal: Venituri neimpozabile
Art. 72. – (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator:

Animale Nr. de capete/Nr. de familii de
Vaci si bivolite peste 2 capete
Ovine si caprine peste 10 capete
Porci pentru ingrasat peste 6 capete
Albine peste 50 de familii
Pasari de curte peste 100 de capete

14910. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a urmatoarelor:

– produse culese din flora salbatica, altele decat cele supuse impunerii in conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
– produse capturate din fauna salbatica, altele decat cele care genereaza venituri din activitati independente.

14911. Nu au obligatii de declarare si nu datoreaza impozit potrivit prevederilor cap. VII al titlului III din Codul fiscal:
b) contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV al titlului III din Codul fiscal;
c) contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite conform pct. 14912.
Suprafetele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse in patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
––––––––––––––––––––––
Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
Art. 73. – (1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine
(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:

Animale

Suprafata destinata productiei vegetale / cap de animal / familie de albine

Norma de venit
– lei –

Vaci si bivolite peste 2 capete

453     .

Ovine si caprine 10 – 50 capete
peste 50 capete

23     .
65     .

Porci pentru ingrasat 6 -10 capete
peste 10 capete

56     .
177     .

Albine 50 – 100 de familii
peste 100 de familii

70     .
98     .

Pasari de curte 100 – 500 capete
peste 500 capete

3     .
2     .

 (4) Incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre prevederile HG 84/2013 click aici

UPDATE: Prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 din 29 Mai 2013 anumite impozite au fost modificate. Pentru detalii click aici

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: