In cazul in care va grabiti sa obtineti o finantare prin PNDR 2014 – 2020 ar fi bine sa stiti ca …

PNDR 2014 2020 WP• Încheierea contractelor de finantare de catre AFIR se poate face începând cu data aprobarii PNDR 2014-2020 în baza deciziei Comisiei Europene.

• Selectia si încheierea contractelor de finantare de catre AFIR aferente cererilor de finantare depuse în cadrul schemelor de ajutor de stat vor fi ulterioara aprobarii acestora prin decizia Comisiei Europene de aprobare a ajutorului de stat. Aceasta regula este valabila si in cazul selectiei si încheierii contractelor de finantare aferente cererilor de finantare depuse în cadrul schemelor de minimis.

• Organizarea sesiunilor de primire proiecte înainte de aprobarea PNDR 2014-2020 se poate realiza prin asumare în baza unui ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu informarea si consultarea corespunzatoare a Comitetului de Monitorizare.

• Proiectele selectate anterior deciziei Comisiei Europene de aprobare a PNDR 2014-2020 se modifica de catre beneficiari, în situatiile care impun corelarea cu fisele masurilor PNDR aprobat. Dupa caz, contractele de finanrare aferente acestor proiecte se modifica de catre AFIR în mod corespunzator. În situatia în care PNDR 2014-2020 aprobat modifica substantial principiile de selectie avute în vedere la evaluarea si selectarea pentru finantare a proiectelor beneficiarii pot redepune proiectele în baza noilor cerinte, în vederea evaluarii pentru obtinerea sprijinului financiar.

• Pentru beneficiarii care primesc finantare pentru proiectele aferente masurilor cuprinse în PNDR 2014-2020 , potrivit regulii de minimis, pe baza declaratiei pe propria raspundere si a verificarilor efectuate de AFIR, valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate aceluiasi beneficiar nu va depasi 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioada care va fi evaluata pe o baza continua, astfel încât pentru fiecare noua acordare a unui ajutor de minimis se va determina suma totala a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauza, precum si pe perioada ultimilor 2 ani fiscali.

• Beneficiarii care primesc finantare pentru proiecte aferente schemelor de ajutor de stat aferente unor sub-masuri din cadrul PNDR 2014–2020 trebuie sa respecte regulile de cumul specifice fiecarui tip de ajutor de stat, în conformitate cu reglementarile europene si nationale în vigoare.

• Beneficiarul trebuie sa depuna din proprie iniriativa toate eforturile pentru a lua cunostinta de toate informatiile publice referitoare la masura / sub-masura PNDR 2014-2020 / schema de ajutor pentru care depune proiectul în vederea selectarii pentru finantare, astfel încât sa cunoasca toate drepturile si obligatiile prevazute în contractul de finantare înainte de semna.

Si inca un detaliu pe care ar trebui sa il stiti:
– Contribuţia publică din PNDR 2014–2020 se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:
a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014-2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat si contractat;
b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;
d) realizarea unei activități neeligibile pentru măsura/sub-măsura în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: