De la 1 Mai toti fermierii care vor să vândă produse agricole trebuie să detină carnete de comercializare a produselor

Produse agricoleComercializarea produselor agricole in piete va functiona pe baza unor noi reguli, după cum prevede Legea nr. 145/2014, lege ce reglementează modul de valorificare de către producatorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii si de exercitare a comertului cu aceste produse.
Certificatul de producător este inlocuit cu atestatul de producător, document obligatoriu, in baza căruia producătorii pot să vândă produsele agricole. Modelul atestatului de producător a fost aprobat prin Ordinul MFP nr. 1846/2014, publicat in Monitorul Oficial din 4 decembrie 2014.

Referitor la activitatea propriu-zisă de comercializare a produselor din sectorul agricol, potrivit noilor legi fermierii trebuie să tină cont de următoarele

Art. 7
(1) Exercitarea activitătilor de comert cu ridicata sau comert cu amănuntul, a produselor agricole obtinute in fermă/gospodaria proprie, de către producătorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producător, se realizează in baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
(2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terte persoane in baza carnetului de comercializare.

Art. 10
(1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:
a) primul exemplar se inmânează cumpărătorului;
b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.
(2) Carnetele utilizate, continând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, in termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file ale acestora.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, in orice cantitate si structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu exceptia exercitării actului de comert cu amanuntul in piete agroalimentare, târguri si piete ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.

Art. 11
(1) Pe durata transportului produselor achizitionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să detină fila din carnet care justifică provenienta mărfii, cu exceptia achizitiei acestor produse din piete agroalimentare, târguri si piete ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.
(2) In cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice, de la locul de detinere la locul de comercializare, acestia completeaza o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantitătilor transportate de producătorul agricol si structurii sortimentelor transportate.
(3) Fila prevazută la alin. (2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii marfii, precum si al eventualelor retururi ale produselor necomercializate.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de productie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. In acest caz, producătorii agricoli trebuie să detină documentul de identitate si atestatul de producător.

Art. 14
(1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obtinute din gospodaria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
(3) Producătorii agricoli au obligatia afisării la locul de vânzare a etichetei de produs, care contine informatii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obtinerii produsului si pretul de vânzare.

Art. 15
Pentru vânzările zilnice cu amanuntul efectuate in piete agroalimentare, târguri si piete ambulante, producătorii agricoli au obligatia să inscrie, la sfarsitul fiecarei zile, in fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevazută la art. 11 alin. (2), produsele agricole si cantitatile totale vândute in ziua respectivă.

Cu alte cuvinde nu poti transporta marfă la piată si nu poti vinde dacă nu ai carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Micile afaceri ale fermierilor vor fi afectate de sistemul birocratic, dar probabil măsura este necesară pentru ca statul să poată colecta taxe si impozite din veniturile realizate de intreprinzătorii din mediul rural.

Cei care nu vor respectă aceste reguli riscă amenzi de până la 22.500 lei.

Reclame

Ce inseamna si cum se calculeaza coeficientii SO in noul PNDR (2014-2020)

SO PNDR.Cei interesati de obtinerea unor finantări prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 au aflat ca in noul PNDR, dintre elementele care stau la baza determinării eligibilitătii si punctajul unui proiect nu mai face parte “UDE” (Unitatea de Dimensiune Economica – ce exprima dimensiunea economică a unei exploatatii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploatatiei) ci “SO” (Valoarea Productiei Standard / in engleza Standard Output).

Productia Standard totală (SO 2010) se calculeaza in euro, folosind cifrele obtinute de la exploatatiile agricole fiind o medie din anii 2008-2012, luand in calcul categoria de cultura si specia de animale. Sunt utilizate productiile din 5 ani consecutivi pentru a micsora erorile ce pot fi cauzate de variatiile productiei unui singur an.

Productia Standard totală (SO) inlocuieste unitatea de masura precedenta, respectiv Unitatea de Dimensiune Economica (UDE)

COEFICIENŢI PRODUCŢIE STANDARD 2010 

Coduri EUROSTAT Denumire culturi SO 2010
euro/ha
B_1_1_1 Grâu comun 529,67
B_1_1_2 Grâu dur 394,39
B_1_1_3 Secară 392,55
B_1_1_4 Orz 456,04
B_1_1_5 Ovăz 302,81
B_1_1_6 Porumb boabe 640,66
B_1_1_7 Orez 822,98
B_1_1_99 Alte cereale 416,58
B_1_2_1 Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce 488,31
B_1_2_2 Linte, năut și măzăriche 387,25
B_1_3 Cartofi 3120,62
B_1_4 Sfeclă de zahăr 1245,24
B_1_5 Culturi furajere – rădăcinoase 1254,08
B_1_6_1 Tutun 1918,29
B_1_6_2 Hamei 913,37
B_1_6_4 Rapita 612,65
B_1_6_5 Floarea soarelui 501,37
B_1_6_6 Soia 574,46
B_1_6_7 In, altul decât inul pentru fibră 1522,65
B_1_6_8 Alte culturi oleaginoase 274,04
B_1_6_11 Alte culturi textile 47
B_1_6_12 Plante medicinale, condimente, plante aromatice și mirodenii, inclusiv ceaiul, cafeaua și cicoarea pentru cafea 812,88
B_1_6_99 Alte plante industriale 816,04
B_1_7_1_1 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în câmp 7113,49
B_1_7_1_2 Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în aer liber, în grădină 7914,85
B_1_7_2 Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în spații protejate 37209,23
B_1_8_1 Flori și plante ornamentale cultivate în aer liber 25638,04
B_1_8_2 Flori și plante ornamentale cultivate în spații protejate 96808,28
B_1_9_1 Iarba temporara 256,84
B_1_9_2_1 Porumb furajer 980,60
B_1_9_2_2 Alte cereale pentru siloz 468,58
B_1_9_2_99 Alte plante furajere 632,35
B_1_10 Seminţe şi alte semințe 3173,70
B_11 Alte plante 1018,19
B_3_1 Pajiști și pășuni permanente 261,96
B_3_2 Pășuni sărace: pășunile sărace, inclusiv lăstărișul, de obicei nefertilizate și neîntreținute 94,74
B_4_1_1_1 Livezi de pomi fructiferi- Fructe semințoase: mere, pere etc., cu excepția stafidelor,
– Fructe sâmburoase: prune, piersici, caise, cireșe etc.
2703,58
B _4_1_2 Fructe mici și bace: coacăze albe și roșii, zmeură, smochine 3430,92
B_4_1_3 Fructe cu coajă: nuci, alune, migdale, castane etc. 1556,94
B_4_4_1 Vii – vin de calitate 1737,12
B_4_4_2 Vii – alte vinuri 1604,54
B_4_4_3 Vii – struguri de masa 2028,99
B_4_5 Pepiniere 6653,13
B_4_6 Alte culturi  permanente 541,52
B_6_1 Ciuperci  – pe 100 mp (Nr. recolte pe an=4) 3845,95

 

Coduri EUROSTAT Denumire specii animale SO 2010 euro/cap
C_1 Cabaline 1963,87
C_2_1 Bovine sub 1 an – total 243,86
C_2_2 Bovine sub 2 ani – masculi 398,96
C_2_3 Bovine sub 2 ani – femele 369,66
C_2_4 Bovine de 2 ani şi peste – masculi 846,07
C_2_5 Bovine de 2 ani si peste  – femele 874,52
C_2_6 Vaci pentru lapte 1033,43
C_2_99 Bovine de 2 ani şi peste – alte vaci 561,80
C_3_1_1 Ovine – mioare montate 50,47
C_3_1_99 Ovine – alte oi 23,39
C_3_2_1 Caprine – capre montate 99,37
C_3_2_99 Caprine – alte capre 38,09
C_4_1_1 Porcine – tineret porcin sub 20 kg 30,71
C_4_1_2 Porcine – scroafe pentru reproducţie peste 50 kg 304,03
C_4_1_99 Porcine – alte porcine 404,39
C_5_1 Pui pentru carne * 424
C_5_2 Găini ouătoare * 2273,88
C_5_3 Alte pasari * 1207,42
C_6 Iepuri (femele iepuri) 9,31
C_7 Familii de albine 52,26
* Valoarea SO se referă la 100 capete

 

Coeficienții au fost calculați  ca medie a anilor 2008-2009-2010-2011-2012, și aprobați de EUROSTAT.

Regulamente utilizate pentru  calculul coeficienților SO 2010:

  • Regulamentul CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole
    Regulamentul CE nr. 868/2008 privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice
  • Regulamentul CE nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de
    abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88
  • Documentul Comitetului Comunitar RICA- RICC 1500 Rev.3/2010 Manual de tipologie
  • Documentul EUROSTAT CPSA/SB/714/2013 – Formatul de transmitere a SO 2010

 

%d blogeri au apreciat asta: