Pana la data de 18 ianuarie 2013 crescatorii de animale pot depune cererile de ajutor financiar pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor – pentru sectorul porcine”

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a lansat pe data de 15 noiembrie 2012 o sesiune de primire a cererilor de ajutor pentru Masura 215 “Plati privind bunastarea animalelor – porcine”.
Plăţile pentru bunăstarea animalelor – porcine au ca scop îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin susţinerea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor. Se urmareste asigurarea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în cadrul fermelor zootehnice, prin acoperirea costurilor suplimentare şi pierderii de venituri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a bunăstării animalelor, datorate angajamentelor asumate pe baze voluntare pentru bunăstarea prin aplicarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii, pentru depăşirea standardelor minime obligatorii.
De aceste subventii pot beneficia exploatatiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor autorizate sanitar veterinar și exploatatiile comerciale de tip A specifice sectorului de creștere a porcinelor, care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

Pachetele de finantare disponibile în cadrul acestei submăsuri sunt:
Pachetul 1 – Cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat disponibil fiecărui animal;
Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux;
Pachetul 3 – Imbunătătirea conditiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului;
Pachetul 4 – Corectarea nivelului nitritilor și nitratilor din apă;
Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin mentinerea în limite optime a parametrilor de microclimat;
Pachetul 6 – Îmbunătătirea condițiilor zonei de odihnă.

Cei care doresc sa obtină acesti bani trbuie să indeplineasca următoarele conditii:
1. să fie înregistrati în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi să detină un cod de exploataţie;
2. să deţină autorizaţii sanitare veterinare pentru toate exploatațiile cu cod ANSVSA sau, în cazul exploataţiilor comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcilor, să fie inregistrati sanitar-veterinar;
3. se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice pachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data depunerii cererii de ajutor.
4. să respecte cerinţele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 aplicabile terenurilor agricole apartinând solicitantului precum şi activitătilor agricole desfăşurate de catre acesta pe toată durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, după caz .

Beneficiarii acestei submăsuri pot încheia angajamente voluntare multianuale pe o perioadă de 5 ani, pentru unul sau o combinaţie între cele 6 pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii.
Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri şi cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acţiunilor prevăzute de angajamente. În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor trebui să respecte standardele de eco-conditionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.

Informatii suplimentare puteti găsi pe site-ul www.apia.org.ro

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: