Ce impozite trebuie sa plateasca fermierii finantati prin Masura 141 ?

In ultimii ani micii fermieri au avut o sansă deosebită de a obtine bani europeni pentru dezvoltarea fermelor de subzistentă. Spunem că “au avut o sansă” deoarece se pare că in noul PNDR, ce se va aplica in perioada 2014-2020, nu va mai exista Măsura 141. Micii fermieri ce vor dori să iasă din zona de subzistență vor avea acces la fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare prin Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole”. Nu vor mai fi sprijiniti agricultorii ce au mici ferme care le aduc castiguri scazute, necesare supravietuirii, ci doar cei care vor să se dezvolte si să creeze cu adevărat mici afaceri agricole precum si cei ce urmăresc dezvoltarea unor afaceri de mari dimensiuni la tară.
Pana acum peste 61.000 proiecte propuse de micii fermieri in cadrul măsurii 141 au fost aprobate. Pentru a beneficia efectiv de aceste fonduri persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare trebuie să se înregistreze ca si persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau ca membru al unei întreprinderi familiale, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008. Odată inregistrati, dacă desfăsoară activitati conform celor mentionate in Planul de Afaceri ce a fost atasat cererii de finantare, vor fi obligati să plătească o serie de impozite si contributii. Principalele obligatii de plată catre bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat sunt :

Impozit pe venit
Cei care realizeaza venituri din activităţi independente ca si PFA, II sau IF vor plăti impozit pe venit, de 16%. Aceasta cotă de impozitare se aplică la venitul net (diferenţa între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă) sau la norma de venit fixă, in functie de modul in care impozitare (impozitare pe bază de norme de venit sau in sistem real).

CAS – contributia de asigurari sociale
Persoanele cu statut de P.F.A., I.I. sau I.F. au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii si ca urmare vor plati contributia de asigurari sociale.
P.F.A., I.I. si I.F. datoreaza CAS de 31,3% din venitul declarat.
Sunt scutiti de plata CAS:
– Contribuabilii al căror venit net anual, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru 2013 – 778 lei).
– Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obţinerii de venituri salariale sau indemnizaţii de şomaj.
– Persoanele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.

CASS – contributia de asigurari sociale de sanatate
Potrivit legii persoanele cu statut de PFA, titularii II si membrii IF au calitatea de contribuabili la sistemul public de asigurari sociale de sănătate.
PFA, II si IF datoreaza o contributie la sanatate de 5,5% din veniturile nete realizate.

Contributii optionale
In categoria contributiilor optionale, pe care cei care obtin venituri din activităti independente le vor plăti doar dacă doresc să beneficieze de ajutor de somaj si alte facilitati pe care le au persoanele angajate, sunt:
– contributiile la bugetul asigurărilor pentru somaj: 0,5% din venitul asigurat;
– contributiile pentru asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale: de la 0,15% la 0,85%, în funcţie de clasa de risc;
– contributia pentru concedii si indemnizatii: 0,85%.

Mai mute detalii prind impozitele si contributiile datorate de fermierii finantati prin Măsura 141 care s-au inregistrat ca si PFA, II sau IF găsiti  accesind linkul: ruralonline – impozitare pfa, ii si if

Reclame

Termenul de depunere a Declaratiei privind venitul din activitati agricole impuse pe norme de venit pe 2013 a fost prelungit

Agricultorii care nu si-au depus declaratia privind venitul din activitati agricole au acum o noua sansa de a depune aceasta declarative fara a fi penalizati. In Monitorul Oficial din 11 iunie 2013 a fost publicat un ordin ANAF privind noul formular al declaratiei 221 „Declaratie privind venitul din activitati agricole impuse pe norme de venit”. Noul termen de depunere al declaratiei pentru persoanele la care se aplica prevederea este data de 25 iunie 2013. Aceasta declaratie trebuie depusa pentru a se evita posibile sanctiuni contraventionale in cazul nedepunerii acesteia.
Persoanele fizice ce realizeaza venituri din agricultura, respectiv din cresterea animalelor si cultivarea plantelor, ce au calitate de contribuabil si achita impozitul in baza transelor de venit, vor depune declaratia anuala de impozit pe venit la autoritatea fiscala unde sunt arondati.

Pentru anul 2013, formularul de declaratie  se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013, în condiţiile prevăzute la art. V din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Tipurile de activitati agricole pentru care se datoreaza impozit sunt enumerate la art. 73 din Codul fiscal, act normativ ce stabileste de asemenea si norma de venit.
Vor intra la impozitare valorile stabilite prin diferenta intre total suprafete sau numar de animale detinute de persoana fizica si transele scutite de impozitare prin lege.

Legea recent adoptata nu a modificat termenele de plata ale acestui impozit, acestea fiind in  continuare:
a) 50% pana pe data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% pana pe data de 15 decembrie inclusiv.

In Declaratia 221 trebuie completate informatiile ce corespund activitatilor desfasurate de micii agricultori conform ateblului de mai jos

Nr.

crt.

 

PRODUSE    VEGETALE

Total   suprafa

(ha)

 

Suprafa    pâna la care venitul este neimpozabil

(ha)

Suprafa   pentru care venitul este impozabil

(ha)

0

1

2

3

4=2-3

1.

Cereale

2

2.

Plante oleaginoase

2

3.

Cartof

2

4.

Sfecla de zahar

2

5.

Tutun

1

6.

Hamei pe rod

2

7.

Legume în câmp

0,5

8.

Legume în spaaii protejate

0,2

9.

Leguminoase pentru boabe

1,5

10.

Pomi pe rod

1,5

11.

Vie pe rod

1

12.

Arbusti fructiferi

1

13.

Flori si plante ornamentale

0,3

Nr.

crt.

ANIMALE

Numar   total capete animale   / familii de albine

Numar   capete animale / familii de albine pâna la care venitul este neimpozabil

Numar   capete animale / familii de albine pentru care venitul este impozabil

0

1

2

3

4=2 -3

1.

Vaci

2

2.

Bivolite

2

3.

Oi

50

4.

Capre

25

5.

Porci   pentru îngrasat

6

6.

Albine

75

7.

Pasari de   curte

100

ATENTIE: termenul a fost prelungit doar pentru anul 2013. Din anul 2014 agricultorii ce trebuie sa plateasca acest tip de impozit vor depune declaratiile pana in 25 mai !

Pentru mai multe detalii legate de impozitarea agricultorilor si a micilor fermieri click aici

Cum vor fi afectati in 2013 micii crescatori de animale de noile impozite

În data de 14 martie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.136, Hotărârea Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.
Am extras din acesta hotarare pasajele care ii afecteaza pe crescatorii de animale.

CAPITOLUL VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
Definirea veniturilor

1491. Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau intr-o forma de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala
––––––––––––––––––––––
1492.  Veniturile din activitati agricole mentionate la art. 71 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal, pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 73 din Codul fiscal, sunt impozabile indiferent daca se face sau nu dovada valorificarii produselor.
1493. Terminologia folosita pentru definirea grupelor de produse vegetale si animale prevazute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit este cea stabilita potrivit legislatiei in materie.
––––––––––––––––––––––
B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit sunt definite dupa cum urmeaza:
1. vaci si bivolite:
– Vaci – femele din specia taurine care au fatat cel putin o data;
– Bivolite – femele din specia bubaline care au fatat cel putin o data;
2. ovine si caprine:
– Oi – femele din specia ovine care au fatat cel putin o data;
– Capre – femele din specia caprine care au fatat cel putin o data;
3. porci pentru ingrasat – porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproductie;
4. albine – familii de albine;
5. pasari de curte – totalitatea pasarilor din speciile gaini, rate, gaste, curci, bibilici, prepelite.

1494. In vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activitati agricole, la incadrarea in limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vegetale si fiecare grupa de animale vor fi avute in vedere suprafetele/capetele de animal insumate in cadrul grupei respective.
––––––––––––––––––––––
Exemplu (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de vaci si bivolite de 102 capete.
Pentru primele doua capete nu se impoziteaza. Pentru restul de 100 de capete se aplica norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel:

Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.300 lei
Impozit = 45.300 lei x 16% = 7.248 lei 

Exemplu (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de ovine si caprine (care au fatat cel putin o data) 200 capete.
Pentru primele 10 capete animale (oi si capre) nu se impoziteaza. Pentru restul de 190 capete se aplica norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel:

Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.350 lei
Impozit = 12.350 lei x 16% = 1.976 lei 1495.

Sunt considerate in stare naturala produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare, precum si produsele de origine animala: lapte, lana, oua, piei crude, carne in viu si carcasa, miere si alte produse apicole definite potrivit legislatiei in materie, precum si altele asemenea. Preparatele din lapte si din carne sunt asimilate produselor de origine animala obtinute in stare naturala.
Norma de venit stabilita in conditiile prevazute la art. 73 din Codul fiscal include si venitul realizat din instrainarea produselor vegetale, a animalelor si a produselor de origine animala, in stare naturala.
––––––––––––––––––––––
Norma de venit corespunzatoare veniturilor realizate din cresterea si exploatarea animalelor, precum si din valorificarea produselor de origine animala in stare naturala, in conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal, include si venitul realizat din:
a) exemplarele feminine din speciile respective care nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 1493 lit. B);
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentand animale provenite din propriile fatari si cele achizitionate numai in scop de reproductie pentru animalele detinute de contribuabili si supuse impunerii potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu: vitei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
Veniturile din activitati agricole generate de exemplarele prevazute la lit. a) si b) incluse in norma de venit nu se impoziteaza distinct fata de veniturile realizate din cresterea si exploatarea animalelor din grupele prevazute la pct. 1493 lit. B). Contribuabilii au obligatii declarative numai pentru animalele cuprinse in grupele care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 1493 lit. B).
Veniturile din activitati agricole realizate din cresterea si exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de varsta, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, numai in cazul in care acestea au fost achizitionate in scopul cresterii si valorificarii lor sub orice forma.

1496. Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor lor din contabilitatea in partida simpla.
––––––––––––––––––––––
1499. Contribuabilii care obtin doar venituri din activitati agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligatii contabile. In cazul cheltuielilor efectuate in comun care sunt aferente veniturilor pentru care exista regimuri fiscale diferite, respectiv determinare pe baza de norma de venit si venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cotele de cheltuieli vor fi alocate proportional cu suprafetele de teren/numarul de capete de animale/numarul de familii de albine detinute.

Codul fiscal: Venituri neimpozabile
Art. 72. – (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator:

Animale Nr. de capete/Nr. de familii de
Vaci si bivolite peste 2 capete
Ovine si caprine peste 10 capete
Porci pentru ingrasat peste 6 capete
Albine peste 50 de familii
Pasari de curte peste 100 de capete

14910. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a urmatoarelor:

– produse culese din flora salbatica, altele decat cele supuse impunerii in conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
– produse capturate din fauna salbatica, altele decat cele care genereaza venituri din activitati independente.

14911. Nu au obligatii de declarare si nu datoreaza impozit potrivit prevederilor cap. VII al titlului III din Codul fiscal:
b) contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV al titlului III din Codul fiscal;
c) contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite conform pct. 14912.
Suprafetele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse in patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
––––––––––––––––––––––
Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
Art. 73. – (1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine
(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:

Animale

Suprafata destinata productiei vegetale / cap de animal / familie de albine

Norma de venit
– lei –

Vaci si bivolite peste 2 capete

453     .

Ovine si caprine 10 – 50 capete
peste 50 capete

23     .
65     .

Porci pentru ingrasat 6 -10 capete
peste 10 capete

56     .
177     .

Albine 50 – 100 de familii
peste 100 de familii

70     .
98     .

Pasari de curte 100 – 500 capete
peste 500 capete

3     .
2     .

 (4) Incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre prevederile HG 84/2013 click aici

UPDATE: Prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 din 29 Mai 2013 anumite impozite au fost modificate. Pentru detalii click aici

Impozitarea veniturilor micilor fermieri in 2013

Incepand cu anul 2013 marea majoritate a micilor fermieri sunt obligati sa plateasca impozitul agricol calculat la normele de venit, chiar daca nu sunt inregistrati ca si persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau microintreprindere.
Acest impozit trebuie platit de toti agricultorii care realizeaza venituri din activităti agricole (venituri obtinute, individual sau într-o formă de asociere, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală), din ferme / gospodarii care depasesc urmatoarele plafoane:

Produse vegetale

Cereale  –  peste 2 ha
Plante oleaginoase  –   peste 2 ha
Cartof  –   peste 2 ha
Sfecla de zahar  –   peste 2 ha
Legume in camp  –   peste 0,5 ha
Legume in spatii protejate  –   peste 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe  –   peste 1,5 ha
Pomi pe rod  –   peste 1,5 ha
Vie pe rod  –   peste 0,5 ha
Flori si plante ornamentale –  peste 0,3 ha

Animale

Vaci si bivolite  –   peste 2 capete
Ovine si caprine  –  peste 10 capete
Porci pentru ingrasat  –  peste 6 capete
Albine  –  peste 50 de familii
Pasari de curte –  peste 100 de capete

Cu alte cuvinte, dacă un fermier are trei hectare cultivate cu porumb trebuie să plătească impozit pentru un hectar iar in cazul in care un fermier cultiva legume în câmp pe o suprafata de 2 ha va trebui sa plateasca impozit pentru productia obtinuta pe 1,5 ha. La legume în seră limita neimpozabilă este de doar 0,2 hectare, s.a.m.d.

Potrivit noului cod fiscal, inafara de cazul in care ferma este mai mica valorile mai sus mentionate, exista si unele exceptii: Art. 72. – (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.

Impozitul este calculat la norme de venit şi nu la venitul înregistrat efectiv de fermieri. Pe langa acest impozit pe venit toti agricultorii care depasesc plafoanele mai sus mentionate au obligaţia plăţii contributiilor la sănătate. Baza lunară de calcul a contribuţiei la fondul de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului.

Ţăranii vor plăti impozitul după ce încasează banii din producţie, în două tranşe, pe 25 octombrie şi pe 15 decembrie.

Detalii privind valoarea impozitelor ce vor trebui platite, precum si despre alte taxe puteti gasi pe site-ul www.ruralonline.ro

Impozitarea subventiilor pentru agricultura

Statele membre UE platesc subventii agricole de aproximativ 40 de miliarde de euro, care le sunt ulterior rambursate de la bugetul UE. In conditiile in care piata internă a Uniunii Europene este o piată unică care asigură libera circulatie a produselor agricole este evident ca fermierii romani nu pot concura cu ceilalti agricultori din UE daca nu beneficiaza de subventii similare.
Tot mai multe firme care isi desfasoara activitatea in domeniul agriculturii se plang insa de faptul ca subventiile pentru agricultura primite din fonduri europene sau guvernamentale sunt impozitate (inclusiv subventiile primite de la APIA). Cu alte cuvinte, teoretic iti iei in calcul un anumit nivel al subventiei, dar in practica statul roman iti ia 16% din ceea ce primesti. Oare e adevarata aceasta afirmatie ?

Pentru a clarifica aceste aspecte in primul rand dorim sa subliniem ca in cazul agriculturii subventiile sunt de 2 tipuri:
– subventii (fonduri nerambursabile) pentru investiitii in modernizarea agriculturii. Acestea sunt considerate in general ca si subventii aferente activelor achizitionate (conform prevederilor Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene);
– subventii pentru activitate (in functie de suprafetele cultivate sau de volumul productiei).
In cazul investitiilor subventiile aferente activelor sunt conditionate de cumpararea, constructia sau achizitionarea de active imobilizate. Acest gen de subventii se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii (venit amanat). Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
Subventiile pentru activitatea desfasurata cunoscute si sub numele de subventii de exploatare se acorda de statul roman si de Uniunea Europeana pentru a creste profitabilitatea anumitor activitati agricole.

Impozitarea subventiilor
In cazul celor care desfasoara activitati agricole sub umbrela unei firme constituite in baza legii nr 31/1990 impozitarea subventiilor se face diferentiat in functie de categoria din care face parte, respectiv:
– societate platitoare de impozit pe profit
– microintreprindere care plateste impozit pe venit

A. In cazul societatilor platitoare de impozit pe profit, veniturile din subventiile pentru investitii sunt impozabile, iar cheltuielile reprezentand amortizarea activelor sunt deductibile. De asemenea, si subventiile aferente veniturilor sunt impozabile la calculul profitului impozabil.
Acest lucru este foarte clar deoarece normele metodologice de aplicare a Codului fiscal precizeaza la „Art. 19 Reguli generale” ca „Profitul impozabil se calculează ca diferentă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”, dar din pacate, la „Art. 20 Venituri neimpozabile” se precizeaza ca venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil doar urmatoarele:
a) dividendele primite de la o persoană juridică română;
b) diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare;
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere;
d) veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative.
e) în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piata autorizată şi supravegheată de CNVM.
De aici putem trage concluzia ca in cazul societatilor platitoare de impozit pe profit subventiile se impoziteaza. Atentie: nu se impoziteaza direct subventia primita ci doar diferenta dintre venituri si cheltuieli.

B. In cazul microintreprinderilor nici veniturile din exploatare si nici subventiile primite pentru finantarea investitiilor nu sunt cuprinse in baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Potrivit Normelelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, Art. 112^7 referitor la modul de impozitare:
„Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:
– veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
– veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
– veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
veniturile din subventii de exploatare;
– veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare ;
– veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
– veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.”

In concluzie, in ceea ce priveste societatile comerciale:
– veniturile din subventii de exploatare in cazul unei microintreprinderi care plateste impozit pe venituri de 3% NU SE IMPOZITEAZA !
– in cazul unei societati platitoare de impozit pe profit veniturile din subventii SE impoziteaza.

Atentie: impozitul platit nu va fi prea mare in cazul in care se respecta toate reglementarile referitoare la inregistrarea in contabilitate a acestor subventii si inregistrati corect si cheltuielile aferente productiei pentru care primiti subventii.
Conform Ordinului nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu ajutorul contului 741 „Venituri din subvenţii de exploatare” se ţine evidenţa subventiilor cuvenite agentului economic în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia. Subventiile din agricultura se inregistreaza in contul 741 „Venituri din subventii de exploatare” si se iau in calculul impozitului pe profit, fiind venituri din exploatare.

C. In cazul agricultorilor cu ferme de subzistenta care au fost finantati prin masura 141 si a celor finantati prin masura 112 si care si-au infiintat o persoana fizica autorizata sau o intreprindere familiala lucrurile stau putin diferit in functie de tipul de impozitare ales (impozitare in sistem real sau impozitare pe norma de venit). In cazul celor care au optat pentru impozitarea in sistem real in mod normal veniturile din subventii ar trebui sa se adauge la veniturile obtinute din activitatea curenta, dupa care se scad cheltuielile si la final se stabileste profitul impozabil si impozitul datorat.
Vestea buna insa pentru cei finantati prin masura 112 sau 141 incepand cu anul 2012 nu li se mai impoziteaza si veniturile obtinute din subventii. Asta fiinca a aparut HOTARAREA nr. 50/2012 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, Publicata in Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2012, care precizeaza:

Venituri neimpozabile
Art. 42. – În intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.

Norme metodologice:
4^1. În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind si formele de sprijin acordate din bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile in conformitate cu legislatia interna si reglementarile europene, de exemplu:
– ajutoarele de stat acordate producatorilor agricoli, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, potrivit actelor normative de aprobare a respectivelor ajutoare de stat;
– sprijinul acordat producatorilor agricoli sub forma schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare, si actelor normative date in aplicarea acesteia;
sprijinul nerambursabil acordat potrivit Programului National pentru Dezvoltare Rurala, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008, prin axa 1 – Îmbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si orestier, prin masurile 112 – Instalarea tinerilor fermieri si 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

D. In ceea ce priveste impozitarea veniturilor din subventii obtinute de micii producatori agricoli care au ferme de subzistenta mentionam ca aceste subventii nu sunt impozabile in cele mai multe cazuri.
Sunt neimpozabile veniturile obtinute din vanzarea in stare naturala a produselor agricole. Se considera in stare naturala: produsele agricole obtinute dupa recoltare, masa lemnoasa definita potrivit legislatiei in materie sau plantele crescute natural (ciuperci, plante medicinale, fructe de padure). Veniturile realizate din cresterea si valorificarea in stare naturala a animalelor si a produselor de origine animala (ex: lapte, lana, oua, piei crude si altele, inclusiv animale din fauna salbatica cum ar fi melci, scoici, broaste si altele) sunt deasemenea neimpozabile.
Deoarece veniturile pentru tipurile anterioare de activitati sunt neimpozabile si subventiile pentru desfasurarea acestor activitati sunt practic neimpozabile. Atentie: daca produsele NU sunt vandute IN STARE NATURALA atunci lucrurile se schimba. Totusi aceste situatii trebuie corelate cu cele precizate in normele de aplicare ale HG nr. 50/2012

.

ATENTIE: acest articol a fost elaborat in noiembrie 2012. Legislatia Romaniei este schimbata de fiecare nou guvern si este posibil ca peste 6 luni sa isi piarda valabilitatea! Va rugam sa reverificati periodic noutatile legislative

.

%d blogeri au apreciat asta: