Ghid consultativ privind finantarea micilor afaceri si a start-up-urilor ce desfasoara activitati in domenii non-agricole la tara

Submasura 6 2 GhidIn luna februarie pe site-ul AFIR a aparut noul ghid – versiunea consultativa – privind Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiintarea de activităti neagricole în zone rurale”.
Ca si în 2015, Sub-măsura 6.2 are ca scop crearea de noi activităti neagricole de catre fermierii detinători ai exploatatiilor agricole de mici dimensiuni si sprijinirea întreprinzătorilor din mediul rural ce se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici si care sunt interesati sa dezvolte afaceri la tara în domenii non-agricole.

Prin aceasta sub-masura se pot finanta:
Activităti de productie (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităti de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgică, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfăsurarea propriei activităti, ca parte integrantă a proiectului etc.;
Activităti mestesugăresti (ex: activităti de artizanat si alte activităti traditionale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
Activităti turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publică);
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultantă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Potrivit noului ghid NU sunt eligibile activitătile complementare activitătii de bază desfăsurate de solicitant !
Acesta prevedere poate genera probleme pentru cei care deja au o firma la tara cu activitate într-un domeniu non-agricol, în masura în care un evaluator ar putea stabili ca exista vreo legatura între activitatea desfasurata pâna la data depunerii cererii de finantare si cea propusa.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Sprijinul public nerambursabil va fi de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitătilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri.

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE (BENEFICIARI ELIGIBILI)
Pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil:
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îsi diversifică activitatea prin înfiintarea unei activităti neagricole pentru prima dată în spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
• Micro-întreprinderi si întreprinderi mici existente din spatiul rural, care îsi propun activităti neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi si întreprinderi mici noi, înfiintate în anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăsurat activităti până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
Atentie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Micro-întreprinderile si întreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou înfiintate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC si să-si desfăsoare activitatea în spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).
IMPORTANT!
Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activităti aferente unui cod CAEN înregistrat la Registrul Comertului, autorizat/neautorizat în conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACĂ până la momentul depunerii Cererii de Finanțare nu a desfăsurat activitatea aferenta codului CAEN propus prin proiect.

CONDITII MINIME OBLIGATORII /DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI
Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăsurarea activităţilor neagricole;
• Activitatea propusa prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităti sprijinite prin sub-măsura 6.2;
• Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfăsurată în spatiul rural

TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE
Activitatea principală pentru care se solicită finantare prin sub-măsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul sub-măsurii 6.2 (click aici pentru lista coduri CAEN).
Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii si activitătile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015.

Conditii speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:
* Cheltuieli cu achiziţia de terenuri
In principiu achizitionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri. Totusi achizitionarea de teren construit/neconstruit este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:
• Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
• În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achizitionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;
• Achizitia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.
* Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:
• mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
• sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
• in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
Atentie! In cazul în care in perioada de valabilitate a Contractului de Finantare (inclusiv în perioada de monitorizare) se constata utilizarea echipamentelor în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă si nu se va mai efectua nicio plată ulterioara

PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE A PROIECTULUI
Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat în anuntul licitaţiei anuale de proiecte.
Pentru această sub-măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.
Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu îndeplinesc această conditie vor rămâne cu statutul de proiecte amânate.

Potrivit oficialilor MADR în scurt timp de la primirea observatiilor si propunerilor de modificare a prevederilor acestui ghid consultativ se va publica varianta finala a ghidului si linia de finantare va fi deschisa.
Daca sunteti interesati de o astfel de finantare va recomandam sa urmariti periodic site-ul AFIR pentru a putea descarca varianta finala a ghidului si a putea trece la pregatirea Planului de Afaceri.

In cazul în care sunteti în criza de idei sau nu stiti in ce domeniu sa va lansati cititi articolul “Idei de afaceri nonagricole la tara, ce pot fi finantate din fonduri europene” din care puteti afla ce afaceri au fost finantate prin submasura 6.2 in 2015.

Bafta !

Reclame

Idei de afaceri in agricultura pentru 2014

Afaceri agricole 2014Viata la tară ii tentează pe foarte multi romani. La tara ai sansa unei vieti linistite in care subzistenta iti este asigurată. Totusi, atunci cand vorbim de afaceri in agricultură care să iti asigure mai multi bani decat minimul necesar subzistentei lucrurile devin ceva mai complicate.
Micii fermieri se plang mereu de profiturile scăzute pe care le obtin si de greutătile pe care le intampină in dezvoltarea afacerilor pe care le au. Si totusi care sunt cele mai bune idei de afaceri in agricultura ? In ce merită cu adevarat să investesti?

Internetul este plin de tot felul de idei, dintre care unele te conduc la faliment in timp ce altele asigură profituri bunicele. Printre ideile cel mai des intalnite pe diverse site-uri care promovează afacerile agricole sunt: cultivarea legumelor in sistem ecologic, cultivarea cătinei, plantatii de căpşuni, plantatii de coacăze sau afine, plantatii de trandafiri, cultivarea ciupercilor, cultivarea plantelor medicinale, cultivarea plantelor aromatice, plantatii de paulownia, plantatii de salcie energetică, plantatii de goji sau merişoare, plantatii de nuci, cresterea albinelor, ferme de capre, crescatorii de prepelite, ferme de vipere, ferme de vitei de carne, ferme de porci, ferme de vaci de lapte.

Care este cea mai bună idee din cele enumerate mai sus este greu de spus. Rezultatele depind foarte mult de priceperea si puterea de muncă a proprietarului afacerii si bineinteles si de noroc! De exemplu cei care au investit in ferme de vaci de lapte spun că la pretul la care cumpară laptele marii procesatori ei ies in pierdere, dar in acelasi timp fermierii care si-au dezvoltat o mini-retea de vanzare a laptelui prin intermediul automatelor sunt foarte multumiti de profiturile obtinute. Iată un exemplu de oameni care au investit in acelasi domeniu, din care unii inregistrează profituri substantiale iar altii profituri minimale sau chiar pierderi. Un alt exemplu: cultivarea cătinei aduce niste profituri acceptabile dar cei care au făcut un pas in plus si procesează cătina, realizand sucuri sau alte produse pe baza de cătină obtin profituri frumusele, sau altul albinarii care reusesc sa isi certifice mierea ca si produs ecolgic obtin profituri mult mai mari exportand aceasta marfa decat cei necertificati care isi vand mierea pe piata internă. Aproape la fel este in fiecare gen de afacere.

Revenind insă la intrebarea principală, respectiv care este cea mai bună idee de afaceri in agricultură pentru 2014, fără a face o ierarhizare vă putem spune că extrapoland rezultatele fermierilor previzionate pentru anul acesta, probabil că in 2014 profituri bunicele se vor putea obtine de fermierii care vor investi in:

– cultivarea cătinei;
– plantatii de căpşuni;
– plantatii de coacăze sau afine;
– cultivarea plantelor medicinale;
– cultivarea plantelor aromatice;
– cresterea albinelor;
– ferme de capre;
– crescatorii de prepelite.

Bineinteles in spatele fiecărei afaceri de succes de acest gen se ascund anumite detalii care fac diferenta intre esec si succes. Dacă vă ganditi să investiti in 2014 in unul din domeniile mai sus mentionate vă recomandăm să vă documentati cu atentie: care sunt principalele obstacole de ordin tehnic, ce conditii trebuie indeplinite pentru a putea vinde produsele la preturi bune, care sunt clientii care oferă cele mai bune preturi si multe altele.

Celor interesati de idei de afaceri in agricultura le recomandăm să citesaca si articolul “Cele mai bune afaceri in agricultura in 2013

Covrigaria la tara, o idee de afaceri buna sau un faliment garantat ?

Dupa succesul unor covrigarii din zonele urbane acum pe diverse site-uri specializate in mediatizarea ideilor de afaceri s-a lansat idea ca o astfel de afacere ar fi profitabila si in mediul rural. Teoretic acest lucru este posibil, dar practic putin probabil, credem noi.
Un prim argument este acela ca cele mai de succes covrigarii reusesc sa vanda cca. 3.000 de covrigi pe zi, cea ce le asigura un profit mediu lunar de aproximativ 3.000 EURO. Acestea sunt insa cazurile fericite fiindca cele mai multe covrigarii nu reusesc sa vanda nici macar 1.000 de covrigi pe zi, iar unele au vanzari si mai mici. Mai mult decat atat, in ultima vreme numeroase covrigarii se inchid iar site-urile specializate in vanzarea de echipamente second-hand sunt pline de anunturi de vanzare a unor linii de productie a covrigilor, in timp ce site-urile in care se vand afaceri gasesti tot mai des anunturi de genul “vand covrigarie la cheie”.
Pana la urma se pare ca din dorinta de a face audienta anumite publicatii sau site-uri au supraevaluat acest tip de afacere. Probabil de aceea mai nou gasesti articole care sugereaza ca extinderea acestei afaceri la tara este o idee buna de afaceri.
Ideea de a porni o astfel de afacere la tara este contrazisa si de furnizorii seriosi de echipamente de acest gen, care recomanda deschiderea unor astfel de afaceri in localitatile care au minimum 10.000 locuitori.

Daca ne gandim la piata minima necesara pentru a porni o astfel de afacere teoretic ar putea exista si exceptii. Astfel, potrivit statisticilor in Romania exista un numar de 56 comune care au o populatie mai mare de 9.000 locuitori, dar atentie e vorba de comune si nu de sate si tinand cont de faptul ca nimeni nu se deplaseaza cu masina cativa kilometri doar pentru a cumpara niste covrigi este putin probabil ca o covrigarie amplasata intr-un sat sa aiba un numar rezonabil de clienti.

Exista insa o alta varianta in care o covrigarie ar putea fi rentabila si anumea aceea in care ea ar fi completata cu o minibrutarie care sa produca paine, cornuri, chifle, cozonaci si colaci (pentru parastase si pomeni). Numarul de clienti ar creste semnificativ si afacerea ar putea deveni profitabila, dar probabil volumul cel mai mare al vanzarilor va fi cel al produselor brutariei. Cu alte cuvinte vom vorbi despre o brutarie care vinde si covrigi si nu despre o covrigarie care vinde paine .

Concluzia: inainte de a investi intr-o covrigarie la tara ganditi-va bine si analizati cu atentie informatiile gasite in presa si pe internet !

Idee de afacere la tara: pensiune agroturistica

Turismul rural si agroturismul au devenit mai nou „o afacere la moda”. Turismul rural este acela forma de turism în care o persoana sau un grup se deplasează, cazează si îsi desfăsoară activitatea într-un cadru natural (în mediul rural). Pentru multe persoane turismul rural reprezintă una din modalitatile cele mai placute de a  petrece timpul liber în natură cu familia sau prietenii.
Intre turismul rural si agroturism exista numeroase asemanari dar si cateva deosebiri. Turismul rural are o arie de cuprindere mai mare, incluzând si agroturismul. Spre deosebire de turismul rural, agroturismul trebuie sa respecte o serie de criterii legate de consumatori.

In lume turismul rural si agroturismul au inceput sa se dezvolte dupa anii ’60, cand omenii au inceput sa fie tot mai preocupati de tinta (destinatia) vacantelor. Simultan cu manifestarea primelor tendinte de petrecere a vacantelor in mijlocul naturii, din ce in ce mai multi turisti si-au dorit petrecerea clipelor de relaxare in mediul (spatiul) rural.
In ziua de azi turismul rural este bine dezvoltat in urmatoarele tari europene: Germania, Franta, Austria, Danamarca, Finlanda, Irlanda, Italia, Portugalia. Potentialul de dezvoltare a agroturismului in Romania este destul de mare, atât datorita frumusetilor naturii cât si a obiceiurilor si traditiilor populare, si fiindca potentialul de dezvoltare este mare ne putem gandi ca si potentialul de castig este destul de bun.

Agroturismul poate deveni o afacere foarte profitabila daca stii unde sa il faci si cum sa il faci si este dupa parerea noastra o idee buna de afacere.
Cei interesati de pornirea unei afaceri in domeniul agroturismului pot afla mai multe despre acest gen de afacere (inclusiv despre autorizatiile necesare cat si despre costul estimativ al deschiderii unei pensiuni agroturistice) vizitand sectiunea „modele de afaceri” a portalului RuralOnline. Pentru detalii legate de deschiderea unei pensiuni agroturistice accesati linkul: Pensiune-agroturistica

Succes !

Relatia dintre o idee buna de afaceri un un model de afaceri

Un model de afacere este practic o descriere a modului în care o firma sau organizatie creeaza valoare (valoare economica, sociala, sau alte forme de valoare). Modelul arata mecanismele prin care antreprenorii creaza firme de succes. O afacere, fie ca este intr-un domeniu agricol sau intr-un domeniu non-agricol, are succes nu datorita intamplarii ci datorita faptului ca ea inglobeaza structuri organizationale, practici comerciale, procese operationale, infrastructura, strategii si oferte care raspund unei oportunitati comerciale.

Teoretic, pana nu de mult, se considera ca pentru a porni o afacere profitabila e necesar sa identifici o nevoie nesatisfacuta sau satisfacuta partial a pietei si sa iti organizezi afacerea astfel incat produsele / serviciile sa raspunda dorintelor clientilor, care fiind multumiti vor fi dispusi sa plateasca pentru ceea ce primesc.
Steve Jobs a demonstrat ca este posibil si altfel, spunand: „Consumatorul NU STIE ce vrea, pana nu-i arati!”. Poti sa ai o afacere de mare succes daca iti imaginezi un produs la care potentialii tai clienti nici macar nu s-au gandit si pentru care la momentul lansarii nu exista in mod real o cerere nesatisfacuta deoarece potentialii clienti nu isi imagineaza utilitatea unui produs/serviciu.

Indiferent insa de situatie primul pas pentru o persoana care doreste sa aiba o afacere profitabila este ca atunci cand isi dezvolta ideea de afacere sa se gandeasca foarte bine la modelele de afaceri existente in domeniul in care vrea sa demareze businessul. O afacere de succes nu presupune doar alegerea unei idei foarte bune dintr-un pachet de idei de afaceri ci si intelegerea foarte buna a modelului de afacere.

Pe cei interesati de modele de afaceri in mediul rural ii invitam sa viziteze: www.ruralonline.ro/modele-de-afaceri-rurale

Idei de afaceri la tara in domenii non-agricole

Putini dintre aceia care isi propun sa demareze o afacere la tara sesizeaza ca in multe localitati rurale exista o serie de oportunitati de a demara afaceri in domenii non-agricole, afaceri care uneori pot aduce mai multi bani decat muncind 2-3 ha de pamant.
La fel ca si locuitorii din orase si cei din mediul rural au nevoie de o serie de servicii si produse pe care deocamdata nu le pot achizitiona numai apeland la firme care isi desfasoara activitatea in mediul urban. In satele si comunele din Romania sunt putine persoane care s-au gandit sa demareze o afacere mica care i-ar putea ajuta pe consateni sa economiseasca timp si bani apeland la produse/servicii din apropiere. Este insa foarte adevarat ca pentru a putea obtine niste profituri multumitoare dintr-o afacere intr-un domeniu non-agricol amplasata la tara, in general, este necesar ca afacerea sa se deruleze intr-un sat care in general are peste 5000 de locuitori.
Cei care sa gandesc sa deschida o afacere la tara si care nu sunt siguri in ce domeniu sa investesca se pot documenta pe site-ul RuralOnline la adresa www.ruralonline.ro/modele-afaceri-rurale. Aici se pot gasi o serie de modele de mici afaceri la tara cum ar fi: atelier de confectii metalice, atelier de vulcanizare auto, mic atelier de tamplarie, mic atelier de croitorie, coafura, magazin satesc, pensiune agroturistica, magazin alimentar, etc.. E suficient sa dati click pe fiecare model de afaceri si veti afla detalii despre modul in care trebuie sa va ganditi afacerea si care este suma estimativa de care aveti nevoie pentru a demara afacerea respectiva.
Citindu-le cu atentie poate veti reusi ca in 2012, sau poate mai tarziu in 2013, sa porniti o mica afacere profitabila la tara!
Succes !

O noua sursa de idei de afaceri la tara pe ruralonline.ro

Cei care locuiesc in mediul rural doresc sa se mute in orase o iar buna parte din cei care locuiesc acum in orase doresc sa se mute in mediul rural. Dintr-o lista mai lunga de motive pentru care fiecare cauta altceva exista si unul aparent comun si anume oportunitatea demararii unei afaceri sau lispa de oportunitati pentru demararea unei afaceri, elementul comun fiind pana la urma AFACEREA.
Cei din mediul rural se gandesc sa se mute in orase fiindca nu reusesc sa gaseasca o sursa mai buna de venit in mediul rural (un servici bine platit care pana la urma este conditionat de dezvoltarea unei afaceri profitabile in mediul rural), iar o parte dintre orasenii care vor sa se mute la tara cred ca in sate se pot demara mai usor mici afaceri.
Toti isi pun aceeasi intrebare: ce afaceri profitabile pot fi demarate in mediul rural ? Evident primul raspuns care iti vine cand iti pui intrebari legate de oportunitatile de afaceri in mediul rural este legat de o afacere in domeniul agriculturii / zootheniei. Din pacate in Romania afacerile in domeniul agricol sau zootehnic nu sunt foarte rentabile daca nu se fac „in stil mare”. Mult mai rentabile sunt insa afacerile care se bazeaza pe procesarea produselor agricole sau animale, dar din pacate in Romania numarul celor care au afaceri in acest domeniu este extrem de mic. Si uite asa ne putem gandi la o prima nisa in zona afacerilor rurale. In plus in mediul rural pot fi demarate si alte afaceri care nu au absolut nicio legatura cu agricultura sau zootehnia. Toata lumea se intreaba insa care sunt aceste afaceri.
Pe site-ul www.ruralonline.ro a fost inaugrata o  sectiune care prezinta modele de afaceri in domenii non-agricole.  Ce interesati pot vedea scurte prezentari ale unor afaceri care pot fi demarate in mediul rural. Aceste prezentari va ofera si informatii estimative privind costul pentru demararea afacerii si un mic desfasurator al investitiilor ce trebuie realizate. Intr-un timp foarte scurt va puteti da seama daca afacerea respectiva vi se potriveste si daca va puteti permite o astfel de afacere. Bineninteles succesul in afacere este conditionat de puterea dvs de munca si de seriozitatea cu care veti lucra.
%d blogeri au apreciat asta: