Aprilie 2013: a 19-a editie a targului “AGRARIA”

Agraria2013_1  In perioada 25 – 28 Aprilie 2013 s-a desfăsurat la Cluj cea de a 19-a editie a targului AGRARIA, acesta fiind practic cel mai mare targ de agricultură care se organizează in Transilvania.
Ca si in ceilalti ani cei mai multi expozanti fost din Romania, dar o parte dintre firmele romanesti expozante erau reprezentantele unor firme străine de renume. Chiar dacă anul acesta numărul de expozanti străini a fost cu ceva mai mic decat anul trecut fermierii romani au putut să vadă “pe viu” o serie de utilaje si echipamente de ultimă generatie si au putut să discute cu experti din tară si din străinatate.

La targ au fost prezenti numerosi crescatori de animale care au putut să afle mai multe despre echipamente pentru grajduri, instalatii de muls, sisteme de răcire si stocare a laptelui, metode de analiza laptelui, precum si despre metodele moderne de management a fermelor de animale.

Agraria2013_3

Cei interesati de legumicultură au putut să vadă ofertele producatorilor de solarii, a furnizorilor de echipamente si accesorii necesare legumiculturii precum si cele ale furnizorilor de seminţe profesionale pentru legume.
Extrem de interesante au fost si ofertele firmelor care furnizează sisteme solare termice si fotovoltaice, instalatii eoliene precum si statii pentru producerea biogazului.

Agraria2013_2Un punct de atractie l-a reprezentat „Parada Bivolilor”, organizată de Asociţia Crescătorilor de Bivoli din Transilvania. A fost practic un concurs desfăsurat pe mai multe categorii (Viţei, Juninci, Bivoliţe în lactaţia I, lactaţia II-IV,  lactaţia V-VI, lactaţia VII şi peste), in care s-au intrecut mai multi fermieri din Transilvania.

La targ a fost prezent si ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, care printre altele a tinut să mentioneze că pentru a sprijini agricultura romanească se intentioneaza implementarea unui program prin care tinerii fermieri ar urma să primească din 2014 câte 70.000 de euro pentru fermele de familie.

Pe parcursul targului s-au desfăsurat mai multe conferinte. Din păcate, in stilul “PUR ROMANESC”, aproape la toate conferintele au inceput cu intarziere, ceea ce i-a enervat pe multi dintre cei care si-au propus sa participe la aceste conferinte.

Trecand peste micile probleme, se poate spune că acest targ a fost extrem de util pentru cei interesati de afaceri in agricultură. Chiar dacă numarul fermierilor care au vizitat targul nu a fost foarte mare cei care cu adevarat sunt interesati de performantă in agricultură si de afaceri profitabile au avut ocazia să afle numeroase informatii utile.

Reclame

Cum vor fi afectati in 2013 micii crescatori de animale de noile impozite

În data de 14 martie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.136, Hotărârea Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.
Am extras din acesta hotarare pasajele care ii afecteaza pe crescatorii de animale.

CAPITOLUL VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
Definirea veniturilor

1491. Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau intr-o forma de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala
––––––––––––––––––––––
1492.  Veniturile din activitati agricole mentionate la art. 71 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal, pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 73 din Codul fiscal, sunt impozabile indiferent daca se face sau nu dovada valorificarii produselor.
1493. Terminologia folosita pentru definirea grupelor de produse vegetale si animale prevazute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit este cea stabilita potrivit legislatiei in materie.
––––––––––––––––––––––
B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit sunt definite dupa cum urmeaza:
1. vaci si bivolite:
– Vaci – femele din specia taurine care au fatat cel putin o data;
– Bivolite – femele din specia bubaline care au fatat cel putin o data;
2. ovine si caprine:
– Oi – femele din specia ovine care au fatat cel putin o data;
– Capre – femele din specia caprine care au fatat cel putin o data;
3. porci pentru ingrasat – porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproductie;
4. albine – familii de albine;
5. pasari de curte – totalitatea pasarilor din speciile gaini, rate, gaste, curci, bibilici, prepelite.

1494. In vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activitati agricole, la incadrarea in limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vegetale si fiecare grupa de animale vor fi avute in vedere suprafetele/capetele de animal insumate in cadrul grupei respective.
––––––––––––––––––––––
Exemplu (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de vaci si bivolite de 102 capete.
Pentru primele doua capete nu se impoziteaza. Pentru restul de 100 de capete se aplica norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel:

Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.300 lei
Impozit = 45.300 lei x 16% = 7.248 lei 

Exemplu (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de ovine si caprine (care au fatat cel putin o data) 200 capete.
Pentru primele 10 capete animale (oi si capre) nu se impoziteaza. Pentru restul de 190 capete se aplica norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel:

Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.350 lei
Impozit = 12.350 lei x 16% = 1.976 lei 1495.

Sunt considerate in stare naturala produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare, precum si produsele de origine animala: lapte, lana, oua, piei crude, carne in viu si carcasa, miere si alte produse apicole definite potrivit legislatiei in materie, precum si altele asemenea. Preparatele din lapte si din carne sunt asimilate produselor de origine animala obtinute in stare naturala.
Norma de venit stabilita in conditiile prevazute la art. 73 din Codul fiscal include si venitul realizat din instrainarea produselor vegetale, a animalelor si a produselor de origine animala, in stare naturala.
––––––––––––––––––––––
Norma de venit corespunzatoare veniturilor realizate din cresterea si exploatarea animalelor, precum si din valorificarea produselor de origine animala in stare naturala, in conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal, include si venitul realizat din:
a) exemplarele feminine din speciile respective care nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 1493 lit. B);
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentand animale provenite din propriile fatari si cele achizitionate numai in scop de reproductie pentru animalele detinute de contribuabili si supuse impunerii potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu: vitei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
Veniturile din activitati agricole generate de exemplarele prevazute la lit. a) si b) incluse in norma de venit nu se impoziteaza distinct fata de veniturile realizate din cresterea si exploatarea animalelor din grupele prevazute la pct. 1493 lit. B). Contribuabilii au obligatii declarative numai pentru animalele cuprinse in grupele care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 1493 lit. B).
Veniturile din activitati agricole realizate din cresterea si exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de varsta, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, numai in cazul in care acestea au fost achizitionate in scopul cresterii si valorificarii lor sub orice forma.

1496. Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor lor din contabilitatea in partida simpla.
––––––––––––––––––––––
1499. Contribuabilii care obtin doar venituri din activitati agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligatii contabile. In cazul cheltuielilor efectuate in comun care sunt aferente veniturilor pentru care exista regimuri fiscale diferite, respectiv determinare pe baza de norma de venit si venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cotele de cheltuieli vor fi alocate proportional cu suprafetele de teren/numarul de capete de animale/numarul de familii de albine detinute.

Codul fiscal: Venituri neimpozabile
Art. 72. – (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator:

Animale Nr. de capete/Nr. de familii de
Vaci si bivolite peste 2 capete
Ovine si caprine peste 10 capete
Porci pentru ingrasat peste 6 capete
Albine peste 50 de familii
Pasari de curte peste 100 de capete

14910. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a urmatoarelor:

– produse culese din flora salbatica, altele decat cele supuse impunerii in conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
– produse capturate din fauna salbatica, altele decat cele care genereaza venituri din activitati independente.

14911. Nu au obligatii de declarare si nu datoreaza impozit potrivit prevederilor cap. VII al titlului III din Codul fiscal:
b) contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV al titlului III din Codul fiscal;
c) contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite conform pct. 14912.
Suprafetele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse in patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
––––––––––––––––––––––
Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
Art. 73. – (1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine
(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:

Animale

Suprafata destinata productiei vegetale / cap de animal / familie de albine

Norma de venit
– lei –

Vaci si bivolite peste 2 capete

453     .

Ovine si caprine 10 – 50 capete
peste 50 capete

23     .
65     .

Porci pentru ingrasat 6 -10 capete
peste 10 capete

56     .
177     .

Albine 50 – 100 de familii
peste 100 de familii

70     .
98     .

Pasari de curte 100 – 500 capete
peste 500 capete

3     .
2     .

 (4) Incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre prevederile HG 84/2013 click aici

UPDATE: Prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 din 29 Mai 2013 anumite impozite au fost modificate. Pentru detalii click aici

Impozitarea veniturilor micilor fermieri in 2013

Incepand cu anul 2013 marea majoritate a micilor fermieri sunt obligati sa plateasca impozitul agricol calculat la normele de venit, chiar daca nu sunt inregistrati ca si persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau microintreprindere.
Acest impozit trebuie platit de toti agricultorii care realizeaza venituri din activităti agricole (venituri obtinute, individual sau într-o formă de asociere, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală), din ferme / gospodarii care depasesc urmatoarele plafoane:

Produse vegetale

Cereale  –  peste 2 ha
Plante oleaginoase  –   peste 2 ha
Cartof  –   peste 2 ha
Sfecla de zahar  –   peste 2 ha
Legume in camp  –   peste 0,5 ha
Legume in spatii protejate  –   peste 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe  –   peste 1,5 ha
Pomi pe rod  –   peste 1,5 ha
Vie pe rod  –   peste 0,5 ha
Flori si plante ornamentale –  peste 0,3 ha

Animale

Vaci si bivolite  –   peste 2 capete
Ovine si caprine  –  peste 10 capete
Porci pentru ingrasat  –  peste 6 capete
Albine  –  peste 50 de familii
Pasari de curte –  peste 100 de capete

Cu alte cuvinte, dacă un fermier are trei hectare cultivate cu porumb trebuie să plătească impozit pentru un hectar iar in cazul in care un fermier cultiva legume în câmp pe o suprafata de 2 ha va trebui sa plateasca impozit pentru productia obtinuta pe 1,5 ha. La legume în seră limita neimpozabilă este de doar 0,2 hectare, s.a.m.d.

Potrivit noului cod fiscal, inafara de cazul in care ferma este mai mica valorile mai sus mentionate, exista si unele exceptii: Art. 72. – (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.

Impozitul este calculat la norme de venit şi nu la venitul înregistrat efectiv de fermieri. Pe langa acest impozit pe venit toti agricultorii care depasesc plafoanele mai sus mentionate au obligaţia plăţii contributiilor la sănătate. Baza lunară de calcul a contribuţiei la fondul de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului.

Ţăranii vor plăti impozitul după ce încasează banii din producţie, în două tranşe, pe 25 octombrie şi pe 15 decembrie.

Detalii privind valoarea impozitelor ce vor trebui platite, precum si despre alte taxe puteti gasi pe site-ul www.ruralonline.ro

S-a prelungit pana pe 15 februarie 2013 termenul de depunere a proiectelor finantate prin măsura 121 si măsura 123

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR a anuntat că sesiunile de depunere a proiectelor de finantare pentru măsura 121 și măsura 123, aflate în desfășurare, vor fi prelungite până la data de 15 februarie 2013.

În cadrul Măsurii 121 sunt sprijinite urmatoarele tipuri de investitii:
1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la etc.;
4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini,  utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei ;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor;
15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

În cadrul Măsurii 123 sunt sprijinite urmatoarele tipuri de investitii:
2.3.1 Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole
Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi  branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
a) Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en‐gros;
b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing3 de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;
c) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;
d) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
e) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
2.3.2 Investiţii în active necorporale:
a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
b) Cumpărarea de tehnologii (know‐how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
c) Costurile generale ale proiectului cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
d) Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

%d blogeri au apreciat asta: