Pasi pentru obtinerea licentelor de cei care doresc sa isi infiinteze un depozit de cereale

Se pare ca si in 2013 cele mai bune afaceri agricole vor fi cele ale marilor companii, care detin capacitati importante de stocare a cerealelor si care au avut sansa obtinerii unor profituri substantiale. In sprijinul acestor afirmatii sunt informatiile publicate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale referitoare la pretul cerealelor pe principalele piete din Romania, potrivit carora si in acest an au avut loc fluctuatii importante de preturi pe parcursul anului, atat la grau cat si la porumb. Cele mai mari variatii de pret din 2013 s-au inregistrat la porumb, unde au avut loc cresteri si de 99,88% fata de pretul minim al anului. (vezi evolutia preturilor aici). Asa că cei care au avut spatii de depozitare si au stiut să vanda la momentul oportun au castigat foarte bine.

Celor interesati să investească in infiintarea unor depozite de cereale le punem la dispozitie cateva informatii referitoare la legislatia privind organizarea şi funcţionarea pieţei cerealelor si măsurile de reglementare a filierei cerealelor şi a produselor procesate din cereale.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006 (cu modificările și completările ulterioare) măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producţie agricolă, depozitare, procesare şi comerţul cu cereale şi produse procesate din cereale şi sunt obligatorii pentru toţi producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii si comercianţii.
Autorizaţiile de depozit se acordă de către MADR, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la cererea operatorilor economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora.

Pasii care trebuie parcursi pentru licentierea unui depozit de cereale sunt:

  • Se depune o cerere scrisă la Biroul Unic din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (cererea se poate depune prin delegat sau prin poștă);
  • Comisia de licențiere transmite în scris repezentanților organismelor de audit decizia de începere a acțiunii de verificare și certificare a condițiilor financiare și tehnice a depozitelor pentru care s-a depus cererea de acordare a licenței;
  • Organismul de audit județean, împreună cu reprezentantul operatorului economic care a solicitat acordarea licenței de depozit, se deplasează la depozit pentru verificare;
  • Administratorul depozitului are obligația să pună la dispoziția organismului de audit, în locația auditată, următoarele documente:

– Autorizația de depozit;
– Actul constitutiv sau statutul societății;
– Certificatul de înregistrare al firmei;
– Documentele de proprietate asupra depozitului pentru care se solicită acordarea licenței și/sau contractul de închiriere;
– Contractul de muncă și/sau de prestări de servicii încheiat cu cel puțin un gradator autorizat, în condițiile legii;
– Buletinul de verificare metrologică anuală a aparatelor de măsură și cântărire;
– Contractul de asigurare a depozitului pentru care se solicită acordarea licenței și dovada plății primelor de asigurare;
– Autorizația sanitară de funcționare a depozitului pentru care se solicită acordare licenței;
– Autorizația de protecție a muncii;
– Autorizația sau acordul privind paza contra incendiilor;
– Autorizația de mediu;
– Contractul de muncă încheiat cu personalul de specialitate calificat – laboranți, gestionari, operatori, silozari – care să asigure în condiții corespunzătoare recepționarea și restituirea cantitativă și calitativă a semințelor de consum depozitate, precum și o bună stare de conservare a acestora pe perioada depozitării;
– Cazierul fiscal al depozitarului, din care să rezulte că nu au fost săvărșite fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală și neatragerea răspunderii solidare;
– Certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale la bugetul general consolidat;
– Contractul de asigurare a semițelor de consum.

  • Organismul de audit, după ce verifică documentația pusă la dispoziție de solicitant, întocmește raportul de audit, după modelul de raport agreat anterior și îl transmite la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a fi analizat de către Comisie;
  • După luarea deciziei, secretarul Comisiei înștiințează în scris depozitarul asupra celor decise (acordarea licenței de depozit sau respingerea cererii);
  • Licența de depozit se eliberează contra unei taxe de 100 lei care se plătește la trezorerie;
  • Licența de depozit are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit;
  • Licența de depozit se prelungește, la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăși perioada de 3 ani, contra unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licenței de depozit, la data solicitării prelungirii;
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: