Din pacate agricultorii nu vor beneficia de finantari nerambursabile prin schema de ajutoare de minimis

Pentru a sprijini dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii Guvernul Romaniei a pregatit o noua schemă de ajutoare de minimis.

Potrivit acestei scheme firmele care nu au datorii catre stat si nu sunt in dificultate pot obtine o finantare nerambursabilă de 100% pentru a face investitii, dacă isi iau un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea si menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:
– 5 locuri de muncă (din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni) în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro;
– 7 locuri de muncă (din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni) în cazul unui ajutor de minimis de până la 200.000 euro.

Din păcate, conform criteriilor de eligibilitate din Normele de aplicare ale Hotărârii 274/2013 care reglementează acordarea ajutoarelor de minimis, firmele care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole precum si în sectoarele pescuitului si acvaculturii nu sunt eligibile pentru a primi o astfel de finantare. Doar firmele de la tara care deruleaza afaceri intr-un domeniu non-agricol pot solicita o astfel de finantare.

Pentru mai multe detalii va recomandam sa cititi si articolul: „Doar-firmele-din-mediul-rural-care-desfasoara-activitati-non-agricole-pot-beneficia-de-finantari-nerambursabile-de-100-prin-schema-de-ajutoare-de-minimis”

Reclame

S-a prelungit pana pe 15 februarie 2013 termenul de depunere a proiectelor finantate prin măsura 121 si măsura 123

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR a anuntat că sesiunile de depunere a proiectelor de finantare pentru măsura 121 și măsura 123, aflate în desfășurare, vor fi prelungite până la data de 15 februarie 2013.

În cadrul Măsurii 121 sunt sprijinite urmatoarele tipuri de investitii:
1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la etc.;
4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini,  utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei ;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor;
15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

În cadrul Măsurii 123 sunt sprijinite urmatoarele tipuri de investitii:
2.3.1 Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole
Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi  branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
a) Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en‐gros;
b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing3 de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;
c) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;
d) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
e) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
2.3.2 Investiţii în active necorporale:
a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
b) Cumpărarea de tehnologii (know‐how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
c) Costurile generale ale proiectului cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
d) Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

%d blogeri au apreciat asta: